Optagelseskravene til SF Ungdom skærpes
ved Per Holm (pamfletskriver , social kommentator og medarbejder).

01.03.04

Afrikanere er da lige så gode som andre mennesker!

Bøsser er da lige så gode som andre mennesker!

Det er let at sige. Men efter kampen om de attraktive poster som SFU-tals-m/k'er på områderne "multietnisk samfund" og "kønsroller" er blevet så hård, at alle vil have posterne, har landsledelsen foranstaltet en test, som kun de allermest brændende kommer igennem.

Efter at have holdt deres brændende taler om det multietniske samfunds og homoseksualitets herligheder køres et stort bur med en dobbeltseng og en potteplante ind på scenen. Herefter skal kandidaterne til posten gennemgå en prøve så uhyrlig, at det ikke lader sig beskrive med ord.

Spøg til side.

Selvfølgelig skal det være enhvers eget valg om de vil de vil overskride seksuelle grænser.

Derimod mener man i SFU ikke, at det er legalt at have indvendinger mod det multikulturelle samfund.

Først deres tekst, så mine kommentarer og til sidst hvorfor jeg i sin tid meldte mig ud:

Gennem året har vi set en skærpet kamp mellem tolerante og fremmedfjendske kræfter.

Spørgsmål: der er cirka en milliard mennsker der, givet muligheden, gerne ville bo i Danmark (især hvis der følger offentlig forsørgelse med). Er der plads til det?

Kan man bede om importgrænser uden at være fremmedfjendsk?

Kan tolerante mennesker bede om importgrænser?

Grænserne for, hvad det er tilladt at sige i debatten, har rykket sig. I forhold til vores nabolande har vi indtil nu været forskånede for racistisk motiveret terror

Og 2g'erne der kastede sten efter bøsseparaden? Var det sprogproblemer, der gjorde at de fik sten i stedet for blomster med fra havecentret? Eller var det deres oprigtige mening at skade mennesker af anden seksuel obsersvans?

Nå nej. Den type terror er jo ikke racisme. Det de råbte af vores ærede, homoseksuelle medborgere kunne dog dømmes efter samme paragraf som racisme.

Det er terror. Selvfølgelig er det terror.

med de nye standarder, Dansk Folkeparti har sat i hadske udfald

Kokosnød!
Kokosnød!
Kokosnød!

Onkel Tom!

DF er ikke værre end SF. Det er såmænd kun ordene, der er forskellige. Begge parter har helt egne ord for forskellige typer personer af fremmed race. Holger K. Nielsen kan f.eks. ikke være kokosnød. Det kan kun Naser Khader o.l.

Men DF'ere er ofte arbejdersvin.

DF'ere er ikke renfærdige akademikere som os i SF. Os der ikke bliver løntrykket af den asylerede/familiesammenførte import af lavtuddannede.

Skal vi lige se på efternavnene på den nuværende medlemsliste? Skal vi lige se hvad de små Sune'er, Sisse'r og Signe'r hedder til efternavn:

Rask Lauridsen
Hjerrild Iversen
Wilhelmina de Kruiff
Krag Kristensen
Moesby Laursen
Posselt Berendt Welling
Noel Lanzky
Wolf Andresen
de Vos Thuesen

- det er lige et niveau under Hof- og adelskalenderen!

Alle kan se medlemslisten her.

Hvis debatten skal vindes, kræver det, at vi tør sige åbent, at vi ønsker et multietnisk og multikulturelt samfund.

Og hvorfor vil I så det? Fordi flere snæversynede, hustrutæskende hobitter med lav intelligenskvotient gør samfundet rigere?

De er jo sjældent bare tæt på at være pæne.

Det yderste højres drøm om et "Morten Korch-samfund" er en utopi, som ikke har bund i virkeligheden.

Både Morten Koch og Martin Andersen Nexø beskrev danske utopier. Men begge havde bund i en genkendelig virkelighed.

Den multietniske utopi har derimod ikke bund i nogen genkendelig virkelighed. Dens drømmebilleder er det internationale forskningsmiljø og kræsne eliteindvandringslande som Canada. Det multietniske samfunds virkelighed er hængende underlæber i BMW'er og stenkast mod folk, der ytrer sig offentligt. Det er evig forsørgelse af folk, der er tænker mere på BMW-forhandleren end samfundet.

Tænk også på hvor solidariteten bliver af, når færre og færre i samfundet har fælles kultur.

Min vej bort fra SF

Jeg kom fra en lidt for borgerlig baggrund. Jeg gik, halvt i protest, halvt af interesse, den bløde humanistiske vej gennem uddannelsessystemet. På gym så vi David Lynch og læste om fascisternes undertrykkelse rundt omkring i verden. Jeg gik ind i SFU. Vi havde de rigtige meninger og bedre og lettere piger end KU og de andre politiske ungdomsorganisationer.

Men årene går.

Man prøver nogle forskellige valg og kampagner.

Efterhånden som man stiger i graderne i partiet, bliver konkurrencen om pladserne hårdere.

Hofsnogene vinder. Den der er mindst og mest imødekommende, de socialt intelligente, vinder.

Typer som S-bingovært Frank Jensen. Han mener det samme som vindretningen og stiger til tops med raketfart. Brian Mikkelsen-typen. Dejagtige hierarkikravlere med stort talent for at snakke sig opad i magtpyramiden.

Hierarkikravlerne var også i min lokalafdeling. Pludselig fandt jeg ud af, at jeg var så stor en taber, at jeg ikke engang kunne klare mig i SFs interne hierarki.

Min status som privatansat i en branche, der tjente penge, gjorde mig også suspekt.

Så jeg skred.

Jeg savner ikke en eneste af de visionsløse beskyldere med deres oppurtunistiske, positionerende, presseleflende møg.

Smut til forsiden eller Skriv til mig.                                   
© mig og en masse andre mennesker